آرشیو برچسب های: کنترل

اثر تشویق جمعی

Encouragement

آزمایشی روی ٣٠٠ نفر از دانشجویان انجام گرفت؛ دانشجویانی که در ٢٠ کلاس ١۵ نفری حضور پیدا می کردند. در هشت کلاس استاد کسانی را که بهترین نمره ها را در امتحان میان ترم کسب کرده بودند، در حضور جمع تشویق کرد (گروه آزمون) و در ١٢ کلاس دیگر چنین نشد (گروه کنترل).