آرشیو برچسب های: DISC

معجزه شخصیت‌شناسی و تست دیسک !

decoding behavior

پیشرفت علم و فناوری هر چند در خیلی از زمینه‌ ها وسیله راحتی و آسایش ما را فراهم آورده؛ در بعضی موارد هم مچ‌ مان را گرفته!

کلمات کلیدی که شخصیت ما را را آشکار می کند!
تحلیل تیپ شخصیتی چهره های مطرح جهان بر اساس مدل دیسک

اگر اهل مطالعه و فراگیری مهارت های رفتاری باشید به احتمال زیاد چیزهای زیادی درباره مدل های شخصیت شناسی به ویژه مدل شخصیت شناسی دیسک شنیده اید.

مصیبتی به نام تخصیص معیوب سرمایه در سازمان‌ها

شصت سال پیش، یکی از موسسات پژوهشی چالشی را برای اقتصاد دانان برای حل مسئله اصلی بودجه بندی، در مواجهه با منابع محدود مطرح کرد که بر چه مبنایی باید مقدار X را به فعالیت A به جای فعالیت B، اختصاص داده شود؟

رفع ابهام از رابطه تیپ‌شخصیتی و جنسیت

اغلب این طرز فکر وجود دارد که مرد‌ان به علت سرشت خشن و جدیت زیاد تیپ ‌شخصیتی “D” دارند و زنان به علت آرامش و صبوری زیادی که به خرج می ‌دهند تیپ شخصیتی “S” هستند.

یک ماشین متناسب با شخصیتم لطفا!

بنابر تحقیقات انجام شده از سوی مرکز مطالعات روانشناسی انگلیس، انتخاب خودرو و نحوه‌ رانندگی رابطه مستقیمی با تیپ شخصیتی غالب شما دارد.

رمزگشایی شخصیت دیگران با استفاده از مدل دیسک؟

روزگاری سبک رفتاری مدیران با کارمندان در سازمان چالشی بود که هر چند منتقدین زیادی داشت…

کرسی مدیریت، جایگاهی که به کسی وفا نکرده است!

مطابق نتایج حاصل از نظرسنجی اینتراکت-هریس که به‌صورت آنلاین با مشارکت حدود هزار نفر از افراد شاغل در آمریکا انجام شد،

در باب گزینش و استخدام مناسب

با گذر از سال هایی که گزینش کارمندان روش تدوین شده ‎ای نداشت و صرفا افراد براساس مولفه هایی چون مدرک تحصیلی مرتبط و استعداد استخدام می ‌شدند؛